Thanh Long Yển Nguyệt Đao – Quan Vân Trường

3.500.0004.600.000

Quan Vũ là mãnh tướng hàng đầu trong Tam Quốc dưới trướng Lưu Bị. Thanh Long Yển Nguyệt Đao là binh khí gắn liền với hình ảnh Quan Vũ cực kỳ lợi hại, có mũi nhọn, cán dài, lưỡi có hình bán nguyệt, trên đao có khắc hình rồng. Mỗi khi Quan Vũ xuất trận và chém kẻ thù, đao thường có sắc xanh..

Đây là một loại đao xuất hiện vào thời nhà Tống do trọng lượng của chiếc đao này rất nặng nên nó thường được dùng để luyện tập cho sức mạnh của cánh tay, chứ không dùng trong chiến đấu.